Delegació Catalunya Fundación Amaranta

DES DE 2002 OFERIM ATENCIÓ INTEGRAL A DONES I NENS VÍCTIMES DE TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I RESTITUCIÓ DELS SEUS DRETS.

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades.
A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat (des de gener de 2024, Delegació de Catalunya de la Fundación Amaranta), que ofereix atenció integral a dones i nens víctimes de tràfic d’éssers humans per a la recuperació i la restitució dels seus drets.
Així mateix, promou el canvi social a través de la sensibilització i denúncia d’aquesta greu violació de drets humans.

QUÈ FEM?

ATENCIÓ INTEGRAL

La via d’accés a l’Atenció Integral de SICAR cat s’inicia a través del recurs d’Informació i Orientació, que compta amb un telèfon d’atenció permanent, 24h/365 dies. En aquest recurs, es dona resposta a les demandes d‟atenció i identificació de diferents agents socials que detecten víctimes de tràfic o potencials víctimes d’aquest delicte.

PROCÉS DE RECUPERACIÓ

Un cop detectada o identificada com a víctima de tràfic, en coordinació amb altres ens, tant públics com privats, la persona accedeix de forma voluntària al programa. Posteriorment, s’hi dissenya un Pla d’Intervenció Individual (PIM), que coordina un equip interdisciplinari, en què s’acorden amb la usuària quins seran els objectius del procés de recuperació.

La persona atesa pot accedir a un o més serveis i recursos que el programa posa al seu abast, per garantir tots els drets que tenen reconeguts les víctimes de tràfic, segons la normativa internacional

INCIDÈNCIA

Des d’una perspectiva de Drets Humans, denunciem la situació de les víctimes del tràfic de persones, a través d’accions de sensibilització i incidència política, com campanyes, formació, participació en investigacions, reunions amb actors clau i institucions, aparicions als mitjans de comunicació,… per tal de contribuir a la transformació social.

Promovem una reflexió crítica i entenem el canvi social com la modificació dels valors, les relacions, les posicions i els components de l’estructura social en les institucions i sistemes normatius.

Per tant, els nostres objectius específics són:

  • Visibilitzar el fenomen del tràfic d’éssers humans, les persones víctimes i el programa de l’entitat com a referents d’opinió.
  • Incidir en les institucions públiques i grups polítics per a la defensa dels drets de les dones víctimes TEH (tràfic d’éssers humans).
  • Generar coneixement sobre el fenomen del TEH i metodologies d’intervenció amb les víctimes.
RECONEIXEMENTS

El treball que desenvolupem des de SICAR cat ha rebut en els darrers anys diferents premis. Aquests reconeixements han estat possibles gràcies a l’esforç que dediquen cada dia totes les persones que formen part de l’entitat. El seu compromís amb la defensa dels Drets Humans de les dones víctimes de tràfic de persones amb fins d’explotació són el motor del nostre projecte.

Menú